دکتر مجید حلیمی

شهر: رشت

آدرس: خ طالقانی چمارسرا جنب دانای علی

تلفن: 0131 5538980

تکمیل اطلاعات

* این فرم برای ارتباط با مسئولین نیست! لطفا فقط در صورتی که اطلاعات مربوط به شما است اقدام به تغییر آنها کنید.